Začíná rekonstrukce úpravny vody v Temném Dole. Za provozu! | mameraditrutnov.cz

Začíná rekonstrukce úpravny vody v Temném Dole. Za provozu!

trutnov vak úpravna vody voda   Napsal: Trutnov.cz - tisková zpráva, 7. 10. 2014 13:07:32

Začíná rekonstrukce úpravny vody v Temném Dole. Za provozu! | blog | mameraditrutnov.cz

Trutnov, 7. 10. 2014 – Rekonstrukce úpravny vody v Temném Dole, jedna z největších investičních akcí města Trutnova letošního roku, byla dnes slavnostně zahájena. Rekonstrukce, které se dostane celému objektu včetně jímacích technologií úpravny, proběhne za plného provozu. „Kromě modernizace technologie zajišťující jímání vody z řeky Úpy je naším cílem především to, aby bylo dosaženo optimální jakosti pitné vody pro naše občany,“ říká Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Rozpočet rekonstrukce činí 116,5 miliónu Kč bez DPH. Během posledních 50 let bylo do objektů investováno zcela minimálně. „My proto v tuto chvíli efektivně využíváme jednu z posledních možností maximální dotace,“ vysvětluje Ivan Adamec a upřesňuje, že 86 milionů z celkové částky nákladů bude uhrazeno z dotací evropských fondů a Státního fondu životního prostředí. „Současný stav úpravny vyžaduje nutné stavební úpravy na dožitých stavebních konstrukcích, sanace betonových konstrukcí a výměnu armatur a potrubí. Také je nutné zajistit výměnu dožitých částí technologie,“ doplňuje Adamec.

Vak02

Rekonstrukce povede k tomu, že úpravna vody bude zajišťovat dostatek vody i při proměnlivém průtoku Úpy. „Modernizovaná úpravna vody dokáže v budoucnu vyčistit 85 l/s. Technologické maximum je pak na 130 l/s,“ vyjmenovává Ivan Adamec a dodává, že výkon se zvýší zhruba o třetinu kapacity. „Pro trutnovské občany je ale jistě nejdůležitější fakt, že bude rekonstrukcí dosažena optimální jakost pitné vody v souladu s platnými hygienickými normami,“ upřesňuje Adamec.

Vak03

Přímá investice města Trutnova činí 20 miliónů korun a je provedena formou nákupu akcií společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., město Trutnov tak ve vodohospodářské společnosti dále zhodnotilo svůj podíl a potvrdilo svoji pozici hlavního akcionáře. „I díky tomu, že společnost VAK Trutnov je ve vlastnictví místních obcí, je cena vodného a stočného v porovnání se srovnatelnými konkurenčními společnostmi jednou z nejnižších,“ upozorňuje na v ČR ojedinělou vlastnickou strukturu Ivan Adamec.

Rekonstrukce by měla být ukončena v červnu roku 2015, práce na základě výběrového řízení provádí společnost ARKO TECHNOLOGY a.s.

 

Všechny články